Εκτύπωση αυτής της σελίδας
09 Μαϊ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας ΤΕΡΖΙΔΗΣ είναι η προμήθεια συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, υδραυλικών και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων από οικιακές εφαρμογές μέχρι βιομηχανικές λύσεις. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας το έμψυχο δυναμικό και την πολυετή εμπειρία της, αναλαμβάνει και την επίβλεψη-υλοποίηση έργων με έμφαση σε αυτά που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία. 

Με έδρα τις Σέρρες, στην τριακονταετή πορεία της στο χώρο, η εταιρία έχει να επιδείξει ένα αμέτρητο πλήθος εφαρμογών που έχουν ξεφύγει προ πολλού από τα όρια του νομού. Εφαρμογές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών της αλλά πάντοτε με γνώμονα τη μέγιστη απόδοση και τη φιλικότητα στο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρίες των παραπάνω κλάδων και συνεργάζεται με έναν τεράστιο αριθμό εγκαταστατών-τεχνικών εταιριών με στόχο πάντοτε τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

 Η εταιρία ΤΕΡΖΙΔΗΣ ωθούμενη από τις ανάγκες των πελατών της δημιούργησε ξεχωρηστό τμήμα, την ΤΕΡΖΙΔΗΣenergy που αναλαμβάνει την μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Δύο είναι οι καταλυτικοί παράγοντες στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και στον κλάδο των φωτοβολταϊκών εφαρμογών:

  • §Η ευαισθητοποιημένη στάση της στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας, ζητήματα τα οποία η εταιρία θεωρεί ότι πρέπει να αγγίζουν και τον τελικό καταναλωτή. Η υιοθέτηση και προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών είναι πρώτη προτεραιότητα. 
  • §Αλλά και το όραμά της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ως ενεργειακός σύμβουλος του πελάτη, αναλαμβάνοντας να τον καθοδηγήσει στη βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπ’όψιν πλήθος αντικειμενικών και υποκειμενικών παραμέτρων.

 

Για το λόγο αυτό η εταιρία ΤΕΡΖΙΔΗΣenergy έχει στελεχωσεί το τμήμα των φωτοβολταϊκών εφαρμογών με μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της.

 

Επίσης, μέσα από τις συνεργασίες της με τις κορυφαίες και πιο αναγνωρισμένες εταιρίες του κλάδου, διαθέτει μία πληθώρα προϊόντων που ανταποκρίνονται σε κάθε είδους εφαρμογή και απαίτηση.

 

 Η εταιρία ΤΕΡΖΙΔΗΣenergy αντιπροσωπεύει την τεχνογνωσία, την τεχνολογική πρόοδο και την εμπιστοσύνη.

 

Σε περίπτωση συνεργασίας με την εταιρία μας  θα επωφεληθείτε τα παρακάτω:

 

 

 

  • §Σύνταξη φακέλου για την κατάθεση της αίτησης στο ΔΕΣΜΗΕ.
  • §Πλήρης καθοδήγηση στις απαιτούμενες ενέργειες ακόμη και σε θέματα χρηματοδότησης του έργου.
  • §Εγγυήσεις από τους βιομηχανικούς οίκους των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.
  • §Ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι”, με συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που θα οριστούν.
  • §Εκπαίδευση του χρήστη στην παρακολούθηση του συστήματος.

 

 

 

Η εταιρία μας δεν αποσκοπεί μόνο στην ολοκλήρωση του έργου αλλά το θεωρεί ως αφορμή για την έναρξη μια μακρόχρονης συνεργασίας με τον πελάτη. Μετά την υλοποίηση δεν αποχωρεί, αλλά παραμένει πάντοτε στο πλευρό του, με σκοπό να λύσει οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα ανακύψει.