Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύστημα ARISTON Kairos MAC CD1

Προσυναρμολογημένο δοχείο διπλής σερπαντίνας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

-ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

-ΠΡΟ-ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ