Εκτύπωση αυτής της σελίδας
12 Απρ

Υδραυλικό κιτ (solar station)

Υδραυλικό κιτ (solar station)

 

Σταθμός αντλίας για τον έλεγχο μεταξύ ηλιακών συλλεκτών

και μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης ή δοχείου αδρανείας για υποβοήθηση θέρμανσης.

 

Ο σταθμός ELIOS περιλαμβάνει:

 

• Σφαιρική βάνα (ball valve) με ενσωματωμένο θερμόμετρο σε χρωματισμένο πλαστικό

(μπλε) κέλυφος.

• Βαλβίδα αντιεπιστροφής

• Ρυθμιστή ροής (flowmeter) 2-8 ltr/min ή 2-12 ltr/min ή 2-15 ltr/min με ένδειξη παροχής

• Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 με μανόμετρο

• Βανάκια για πλήρωση-εκκένωση δικτύου

• Κέλυφος με θερμική μόνωση από ΕΡΡ.

 

Το σύστημά ELIOS είναι μια θερμομικτική βαλβίδα η οποία επιτρέπει την σταθερή παροχή νερού

θερμοκρασίας στην έξοδο με κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας. 

Έχουμε τη δυνατότητα έλξης ζεστού νερού από δύο διαφορετικές πηγές όπως ηλιακό

και λέβητα (ή μπόϊλερ) με προτεραιότητα πάντα το ηλιακό.